Styrelse

Ordförande:
Joakim Richardsson
Hästbonde/Egenföretagare
Tel:073-0315165
Inriktning: Häst
 

Ledamot/Vice ordförande
Anders Tell
Kommunanställd
Tel: 076-6107396

Ledamot
Matilda Johansson

Ledamot
Kjell Richardsson
Egenföretagare
Tel: 070-3466163
Inriktning: Häst


Ledamot
Lennart "Änghagen" Johansson
Egenföretagare
Tel: 070-5430144
Inriktning: Veteran traktorer


Suppleant

Nathalie Nilsson
Suppleant
Jennie Wernersson

Sekreterare
Cecillia Svensson
Fabriksanställd
Tel: 073-8270850
Inriktning: Allt i allo

Kassör
Jonny Karlsson