Bli medlem

Vill du bli medlem i Veddige JUF?

Då betalar man in medlemsavgiften, ange Namn & adress
Samt personnumer: år månad dag och att det är Veddige JUF distrikt

 

Medlemsavgift: Under 26 år 50 kr

 Över 26 år 200 kr

Postgiro: 10143-6


Frågor kontakta någon i styrelsen.

                                                                                                                                  

 

 

RIKS JUF

Postadress:
JUF
Box 2022
S-641 02 KATRINEHOLM

Telefon: 0150-503 90
Fax: 0150-535 99
E-post: juf@juf.se