Kommande Arrangemang

Säker vedkörning med häst OBS INSTÄLLD

Kursen kommer bli fram flyttad ett tag nu pågrund av rådande smittorisker 

Efterfrågan angående en kurs i säker skogskörning som inte är tävlingsinriktad.
Testa dom olika redskapen. Fikar och äter lite i eldens sprakande
Detta kommer vi hålla 23/3 och 24/3 2019.
Plats Backens gård Veddige hos Kjell & Jocke Richardsson
Anmälan till Kjell 070/34 66 163 eller Jocke på 073/031 51 65
begränsat antal platser
Pris 150:- för JUF medlem 250:- för icke medlem

JUF inbjuder till Plöjningskurs i Hästplöjning samt kurs för Domare

Tid. 5-7 april 2019
Plats Halland
Kurserna vänder sig till såväl nya som rutinerade plöjare och domare.
Plöjare ska ha väl inkörda hästar samt egen medhjälpare som kan handha hästarna vi ändringar av inställningar på plogar.
Boende Stättareds 4 H gård Veddige
Plöjningsfält ca 2 mil från Stättared.
Hästuppstallning hos Kjell Richardsson ca 800 met. från Stättared i hagar och ett fåtal boxar.
Preliminärt program:
Fredag 5/4 Kl 18.00 Samling på Stättareds 4 H gård med Kvällsmat och Regelgenomgång
Lördag 6/4 kl 07.30 Frukost på Stättareds 4 H gård och ev. fortsatt Regelgenomgång
Därefter lastning av hästar för avfärd till plöjningsfältet.
Träningsplöjning med hjälp av instruktörer.
Kaffe och Lunch vid plöjningsfältet.
Middag kl 18.00 på Stättared
Söndag 7/4 kl 07.30 Frukost på Stättareds 4 H gård
Avfärd till plöjningsfältet och fortsatt träning
Kaffe och Lunch vid plöjningsfältet. Kusen avslutas med kaffe ca kl 14.00-15.00
Kursavgift per person: 500 kr och inbetalas i samband med anmälan till VEDDIGE JUF bankgiro: Swedbank 5844-1734.
Kursdeltagare som nya hästplöjningsdomare erhåller en premie på 500 kr efter sidobedömning och erhållande av domarcertifikat.
I kursavgiften ingår: Boende i 2 nätter, mat enl. kursprogram, stallplats ink. hö. Samt kurslitteratur.
Anmälan senast 2019-03-17
Anmälan och frågor angående kursen
Kjell Richardsson tel. 070-346 61 63 mail: kjell.richardsson@hotmail.com

Plöjträning 6-7/4

JUF bjuder in till en tränings helg för veterantraktorer i alla klasserna. Plats Kärradal
Veteran Morden veteran samt bogserad.
Även växel
Kommer att finnas instruktörer på plats för att ge hjälp & råd.

avgift per person: 250 kr och inbetalas i samband med anmälan till VEDDIGE JUF bankgiro: Swedbank 5844-1734.
Anmälan senast 2019-03-17
Anmälan och frågor angående kursen Kjell Richardsson
tel. 070-346 61 63 mail: kjell.richardsson@hotmail.com